Aktualność: PIERWSZY ŁÓDZKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH

Miło jest nam poinformować Państwa, że Michał Stolarczyk-uczeń II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu zajął II miejsce podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbył się 12 kwietnia 2013 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.

 

Laureatami Finału zostali:

I miejsce: Szymon Kowalski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Cz. Miłosza w Gryficach 

II miejsce: Michał Stolarczyk II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

III miejsce: Paulina Ewertowska Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie
IV miejsce: Agnieszka Chmielecka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Cz. Miłosza w Gryficach
V miejsce: Magdalena Duraj Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy.
 

Więcej informacji na temat Etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach  znajdą Państwo na stronie internetowej Śląskiego Oddziału KIDP www.slaski.kidp.pl.

 

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP
 

 
 
 
 
 

 
 
II ETAP KONKURSU WIEDZY O PODATKACH:
 
14 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II Etap Pierwszego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem honorowym Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ.
 
W II etapie konkursu wzięło  udział 98 uczniów z całego województwa.
Wyłoniono ośmiu laureatów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 12 kwietnia br. w Katowicach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III ETAP KONKURSU WIEDZY O PODATKACH:
 
Dnia 12 kwietnia 2013 r.(piątek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11b będzie miał miejsce  Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach.
Zakres tematyczny konkursu obejmować będzie: podatek od czynności cywilno-prawnych oraz podatek
od spadków i darowizn, jak również Ustawę o zawodzie doradcy podatkowego.

 

Program Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy o Podatkach

 

10.30 – 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 11.45   

11.45 – 12.15

12.15 – 12.30

12.30 – 12.50

13.00 - 15.00

15.00 – 15.15
15.15 – 15.30 

16.00 – 19.00

przybycie uczestników – rejestracja

przywitanie, przypomnienie zasad regulaminu

test konkursowy

sprawdzenie prac

ogłoszenie wyników, poczęstunek

dogrywka konkursowa lub część ustna konkursu

część ustna konkursu

rozdanie zaświadczeń

ogłoszenie wyników, zakończenie
wycieczka szlakiem Nikiszowca i Giszowca
 
 
 
 

 
 
Z przyjemnością informujemy, że II Etap Pierwszego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach odbywający się pod Honorowym Patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty został objęty Honorowym Patronatem
Pani prof.dr hab. Agnieszki Liszewskej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Lista osób zakwalifikowanych do II Etapu Pierwszego Konkursu Wiedzy o Podatkach jest dostępna dla opiekunów uczestników konkursu pod numerem telefonu 42 636 87 08 lub adresem: lodzki@kidp.pl .
 

Szczegółowe informacje wraz z listą osób zakwalifikowanych do II etapu zostaną przesłane drogą listową bezpośrednio do szkół, z których uczniowie wzięli udział w konkursie.  

 

II Etap Konkursu odbędzie się w dniu 14 marca 2013 roku (w czwartek) w Auli „Zielonej” nr 2.62 o godzinie 10.30. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi ul. Kopcińskiego 8/12.
Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 10.00.
  
 
I ETAP KONKURSU WIEDZY O PODATKACH:
 
Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem Pierwszym Łódzkim Konkursem Wiedzy o Podatkach Komitet Organizacyjny Konkursu zdecydował przedłużyć termin przesyłania kart zgłoszenia udziału ucznia do dnia 14 grudnia 2012 r.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

PIERWSZY  ŁÓDZKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH
                                                                  
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych  pod  patronatem Kuratora Oświaty w Łodzi organizuje Pierwszy Konkurs Wiedzy o Podatkach.
 
Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
 
Celem Konkursu jest :
- budzenie i rozwijanie zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych,
- popularyzacja zawodu doradcy podatkowego,

- upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego,

- upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

 
Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwuetapowy / etap I – szkolny, etap II – wojewódzki/.

Finał konkursu odbędzie się w Katowicach.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

TEMATY PRAC PISEMNYCH  PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH:

 

1. Na czym polega harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej i jakich podatków ona dotyczy? Które rodzaje podatków pobieranych w Polsce nie są objęte harmonizacją?

 

2. Rola systemu podatkowego w okresie spowolnienia gospodarczego.

 

3. Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika.

 

4. Wyższe podatki dla osób o wyższych dochodach przejawem solidarności społecznej?

 
Informujemy, że wiodącym tematem tegorocznego Konkursu Wiedzy o Podatkach jest ustawa o spadkach i darowiznach oraz podatek od czynności cywilno-prawnych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.
 
Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP
 
 

DATA PUBLIKACJI: 2013-04-13 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x