Aktualność: Nowe zasady etyki doradców podatkowych


x

Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oprócz wyboru nowych władz samorządowych zajął się także zmianami w zasadach etyki doradców podatkowych.
 
Jedną z kluczowych zmian, przyjętych przez delegatów zjazdowych, jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń z etyki - które każdy uprawniony doradca podatkowy będzie musiał zaliczyć co 4 lata. Przygotowaniem i organizacją szkoleń ma zająć się Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
 
Każdy doradca podatkowy będzie musiał przejść takie szkolenie raz na cztery lata. Jesteśmy zawodem zaufania publicznego, więc niezwykle ważne dla nas jest, aby zasady etyki były dobrze znane i stosować przez doradców, bez żadnych wyjątków. Etyczne postępowanie i tajemnica zawodowa to kluczowe wyróżniki zawodu doradcy podatkowego - tłumaczy Alicja Sarna, przewodnicząca komisji etyki VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
 
Zjazd postanowił również o zmianie sposobu liczenia punktów w ramach systemu doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Do tej pory każdy doradca musiał uzyskać min 32 punkty w ciągu dwóch lat, w tym nie mniej niż 8 punktów każdego roku: uczestnicząc np. w kursach, konferencjach naukowych czy publikując artykuły o tematyce podatkowej w Kwartalniku Doradca Podatkowy. Teraz limit roczny został zniesiony, więc każdy doradca może uzyskać niezbędne 32 punkty w dowolnym momencie dwuletniego okresu.
 
W zasadach etyki doradców podatkowych doszło jeszcze kilka zmian redakcyjnych i doprecyzowujących. Pojawiła się m. in. definicja godności zawodu doradcy podatkowego. W tym celu w załączniku do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych, dodany został art. 5b w następującym brzemieniu: „Doradca podatkowy musi zachować proporcjonalność, umiar, rzetelność i rzeczowość w wypowiedziach na tematy podatkowe, ekonomiczne i gospodarcze jak również powstrzymać się od wypowiedzi uwłaczających godności zawodu, podważających zaufanie do zawodu lub samorządu doradców podatkowych bądź przedstawiających przedsiębiorcę lub grupy przedsiębiorców w niekorzystnym świetle, w szczególności: prowadząc działalność polityczną, samorządową, publiczną, jako dziennikarz, publicysta, autor książek i innych publikacji bądź w innym, podobnym charakterze.” 
 
Delegacji na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych doprecyzowali też przepis zabraniający wynagrodzenia za usługi doradztwa podatkowego wyłącznie na zasadach „success fee”. Art. 11 ust. 3 zasad etyki otrzymał w tym celu następujące brzmienie: „Doradca podatkowy nie może zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jedynie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku. Dopuszczalna jest natomiast taka umowa, w której przewiduje się dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy.”
 

DATA PUBLIKACJI: 2022-02-01 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x