Szanowne Koleżanki,   
Szanowni Koledzy   
Doradcy Podatkowi  
   
Uprzejmie informujemy, że w systemie mDoradca w zakładce „Aktualności/Informacje/Uchwały” opublikowane zostały uchwały  podjęte przez delegatów na VI Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych, który odbył się w dniach 14-16 stycznia 2022 r.

Podczas obrad delegaci z 16 regionalnych oddziałów KIDP wybrali nowy skład Krajowej Rady Doradców Podatkowych, członków Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, a także Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego Zastępców. Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych został Pan Andrzej Ladziński, doradca podatkowy z regionu mazowieckiego.

Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oprócz wyboru nowych organów naszego samorządu, zajął się także zmianami w zasadach etyki doradców podatkowych oraz wysokością składki członkowskiej na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Informujemy, że Delegaci na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwałą nr 84/2022 VI KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH z dnia 16 stycznia 2022 r. ustalili nową wysokość składki członkowskiej, która od bieżącego miesiąca, tj. od 1 lutego 2022 roku, wynosi 120 zł. Składka w tej wysokości należna jest za miesiąc luty 2022 i płatna jest do 20 marca 2022 roku.

Natomiast w zakresie Zasad etyki, jedną z kluczowych zmian przyjętych przez delegatów, jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń z etyki - które każdy doradca podatkowy będzie musiał odbyć co 4 lata.

Zjazd postanowił również o zmianie sposobu rozliczania punktów w ramach systemu podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych. Do tej pory każdy doradca musiał uzyskać min 32 punkty w ciągu dwóch lat, w tym nie mniej niż 8 punktów każdego roku - uczestnicząc np. szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych czy publikując artykuły o tematyce podatkowej. Obecnie doradca podatkowy zobowiązany jest do uzyskania 32 punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji w okresie dwuletnim bez obowiązku uzyskania minimum 8 punktów w każdym roku okresu dwuletniego.

W zasadach etyki doradców podatkowych dokonano jeszcze kilka zmian doprecyzowujących dotychczasowe przepisy.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z wszystkimi uchwałami podjętymi podczas VI KZDP – dostępne są w systemie mDoradca.

z poważaniem

w imieniu
Zarządu Łódzkiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Jerzy Dworakowski
Przewodniczący Zarządu

DATA PUBLIKACJI: 2022-02-01 + pozostałe aktualności