Aktualność: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.rozpoczęła przyjmowanie wniosków na pożyczkę płynnościową dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego.

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Doradcy Podatkowi

Informujemy,że Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.rozpoczęła przyjmowanie wniosków na pożyczkę płynnościową dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego.
Ponad 58 milionów złotych zostało przeznaczonych na pomoc przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przesłanymi z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz odwiedzenie strony internetowej ŁARR https://www.larr.pl/pozyczka-plynnosciowa-jeremie-lodzkie

Jerzy Dworakowski
Przewodniczący Zarządu
Łószkiego Oddziału KIDP


Szanowni Państwo
Ponad 58 milionów złotych na pomoc Przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – rozpoczęło się przyjmowanie przez ŁARR wniosków na pożyczkę płynnościową.             
 
Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został stworzony Projekt wsparcia Przedsiębiorców z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, który został uruchomiony w dniu 12 maja 2020 roku poprzez podpisanie przez zarząd Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ŁARR) umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie pożyczek płynnościowych dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Łączna kwota udzielonych pożyczek wyniesie 58 823 000 zł z czego 8 823 000 zł to wkład własny Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
 
W ramach pożyczki finansowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej m.in. na wynagrodzenia dla pracowników
(w tym także składowe należne ZUS, Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, na zobowiązania publiczno-prawne, na spłatę zobowiązań handlowych, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, na zakup towarów i półproduktów.
 
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,1% lub 0,99% w skali roku w zależności od okresu
spłaty i wysokości pożyczki. Przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę maksymalnie do
1 mln zł i z okresem spłaty do 72 miesięcy. Pożyczka jest udzielana bez prowizji, bez marży,
bez WIBOR oraz nie są pobierane opłaty za przyjmowanie wniosków i ich rozpatrzenie.
 
Pożyczek w ramach opisanego Projektu udziela Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Więcej informacji i wniosek na stronie: www.larr.pl
 
Pozdrawiam,
Paweł Anyszewski
Prezes Zarządu
 
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A.
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź tel.: 42 208 92 02
e-mail: p_anyszewski@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl

DATA PUBLIKACJI: 2020-06-04 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x