Aktualność: II wydanie Publikacji - Podatki 2020 dla doradców podatkowych wraz z suplementem zawierającym komentarz do zmian wynikających z regulacji COVID-19

Szanowni Państwo   


Mając na celu merytoryczne wsparcie pracy doradców podatkowych po zmianach w przepisach prawa podatkowego, które nastąpiły w pierwszej połowie roku, Zarząd Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanowił zakupić dla doradców oraz sfinansować w całości wydruk i wysyłkę drugiego wydania publikacji zbioru przepisów podatkowych na 2020 r. „PODATKI 2020 DLA DORADCÓW PODATKOWYCH” wraz z dodatkiem zawierającym komentarz do zmian wynikających z regulacji COVID-19 (według stanu prawnego na czerwiec 2020 r.). Jest to kompleksowe omówienie zmian dokonanych w prawie podatkowym (m.in. w ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku od spadków i darowizn i innymi), które są związane z licznymi nowelizacjami wprowadzonymi w ostatnim czasie w odpowiedzi na pandemię koronawirusa Covid-19. Wydawnictwo to będzie przygotowane specjalnie dla doradców z naszego Oddziału. 

WARUNKI OTRZYMANIA/ZAKUPU DRUGIEGO WYDANIA PUBLIKACJI:
• Doradca, który na początku roku otrzymał publikację „PODATKI 2020 DLA DORADCÓW PODATKOWYCH”, jeden bezpłatny egzemplarz drugiego wydania otrzyma bez konieczności przesyłania zgłoszenia. Warunkiem jest regularne opłacanie składek członkowskich (nie posiadanie w opłacaniu składek zaległości większych niż 3 miesięczne), zgodnie art. 36 pkt 3 Ustawy o doradztwie podatkowym. Wysyłka publikacji odbędzie się na wcześniej podany adres. W przypadku zmiany danych adresowych konieczne jest przesłanie aktualizacji na adres lodzki@kidp.pl.
Doradcy, którzy nie są zainteresowani powyższą publikacją, proszeni są o poinformowanie biura ŁO KIDP drogą mailową do 30 czerwca 2020 r.

• Doradcy, którzy nie zamawiali poprzedniego wydania publikacji, a są zainteresowani otrzymaniem jednego bezpłatnego egzemplarza drugiego wydania „PODATKI 2020 DLA DORADCÓW PODATKOWYCH” oraz regularnie opłacają składki członkowskie (zgodnie art. 36 pkt 3 Ustawy o doradztwie podatkowym) przesyłają zgłoszenie na adres lodzki@kidp.pl w treści wiadomości (nie w załączniku), zgodnie z wzorem umieszczonym poniżej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2020 roku.
doradca podatkowy   dane adresowe do wysyłki publikacji dodatkowe płatne egzemplarze publikacji
imię nazwisko numer wpisu   nazwa kancelarii adres do wysyłki kod pocztowy miejscowość numer telefonu dla kuriera - preferowany komórkowy  ilość dodatkowych płatnych egzemplarzy publikacji dane do faktury
                     

doradca podatkowy

 

dane adresowe do wysyłki publikacji

dodatkowe płatne egzemplarze publikacji

imię

nazwisko

numer wpisu

 

nazwa kancelarii

adres do wysyłki

kod pocztowy

miejscowość

numer telefonu dla kuriera - preferowany komórkowy

ilość dodatkowych płatnych egzemplarzy publikacji

dane do faktury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Istnieje możliwość zakupu dodatkowych egzemplarzy publikacji. Doradcy wyrażający chęć nabycia większej ilości sztuk będą zobowiązani do pokrycia w całości kosztów wydania i wysyłki dodatkowych egzemplarzy, który wynosi 72 zł brutto za 1 egzemplarz.
UWAGA:
• NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE TELEFONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLIKACJI!
• Po przesłaniu zgłoszenia doradca podatkowy otrzyma zwrotne potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
• Prosimy o podanie w zgłoszeniu numeru telefonu dla kuriera (preferowany komórkowy) oraz aktualnego adresu mailowego, na który zostanie wysłane powiadomienie o terminie dostarczenia przesyłki.
• Osoby, które zgłoszą zakup dodatkowych egzemplarzy, otrzymają z biura ŁO KIDP informacje dotyczące terminu płatności oraz danych do przelewu w osobnej korespondencji.
• Termin dokonania zamówienia upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.
• Warunkiem otrzymania publikacji jest terminowe zamówienie i zapłata na konto Łódzkiego Oddziału KIDP.
• Po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty doradca podatkowy otrzyma zwrotne potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz fakturę.
• W przypadku jeśli  dane do wysyłki publikacji są inne niż dane do wystawienia faktury prosimy o  wpisanie właściwego adresu korespondencyjnego w zamówieniu lub przesłanie aktualnych danych do wysyłki na adres lodzki@kidp.pl.
• W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny z biurem ŁO KIDP 42 636 87 08.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że tak krótki termin dokonywania zamówień wynika z warunków organizacyjnych leżących po stronie wydawnictwa CH BECK i Zarząd Łódzkiego Oddziału nie miał wpływu na jego ustalenie. 

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP
Jerzy Dworakowski
Przewodniczący

DATA PUBLIKACJI: 2020-06-24 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x