Aktualność: AKCJA START BIZNES

 

 Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP  zaprasza doradców podatkowych z regionu łódzkiego do wzięcia udziału w ogólnopolskiej Akcji START BIZNES mającej na celu promocję zawodu doradcy podatkowego poprzez akcję informacyjną dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.


Informacje dotyczące akcji START BIZNES:

  1. Szczegóły dotyczące akcji zawiera regulamin dostępny na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl
  2. Każdy doradca podatkowy, który zgłosi chęć udziału w akcji START BIZNES zostanie wpisany na listę dostępną na ww. stronie oraz otrzyma logo akcji z odpowiednim kodem, które będzie mógł umieścić na stronie internetowej swojej kancelarii oraz poinformować o swoim udziale w akcji. Ze strony internetowej doradcy podatkowego będzie istniała możliwość przekierowania do strony akcji i odwrotnie.
  3. Usługa doradztwa podatkowego świadczona w ramach programu START BIZNES obejmować  będzie jednorazową, nieodpłatną poradę podatkową dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. 
  4. Doradca podatkowy nie posiadający własnej strony internetowej może również przystąpić do akcji START BIZNES. W tym celu powinien dokonać rejestracji droga e-mailową (lodzki@kidp.pl) po czym zostanie wpisany na listę tworzoną na stronie www.startbiznesdp.pl.
  5. W akacji mogą uczestniczyć wszyscy doradcy podatkowi z regionu łódzkiego regularnie opłacający składki członkowskie

 W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących akceptacji przez Klientów regulaminu akcji START BIZNES , doradcom biorącym udział w akcji proponujemy włączenie następujących postanowień do umów zawieranych z klientami:


Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem akcji „START BIZNES" dostępnym na stronie internetowej
www.startbiznesdp.pl <http://www.startbiznesdp.pl/>, zwanym dalej Regulaminem.


Doradców podatkowych z regionu łódzkiego zainteresowanych udziałem w akcji START BIZNES prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres lodzki@kidp.pl.

Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:

  • nazwa kancelarii

  • adres

  • telefon

  •  e-mail

  • adres strony www

 

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP


DATA PUBLIKACJI: 2016-07-27 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x