Aktualność: UWAGA: Przypominamy, że 31 grudnia mija termin przedłużania wniosków o ubezpieczenie OC doradcy podatkowego na 2019 rok w ramach Umowy Generalnej

Szanowni Państwo
Doradcy Podatkowi
       

Uprzejmie informujemy, że został już aktywowany system elektronicznych wniosków ubezpieczenia OC na rok 2020.


P
rzypominamy, że doradcy podatkowi zamierzający kontynuować w 2020 roku ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej powinni w terminie do 31 grudnia 2019 złożyć i opłacić wniosek o ubezpieczenie OC.


Wniosek należy wygenerować w systemie elektronicznej obsługi wniosków o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych, który jest dostępny na stronie www.lodzki.kidp.pl .

 

Zgodnie z Umową Generalną okres ubezpieczenia kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Termin ten dotyczy również osób, które przystąpiły do ubezpieczenia w trakcie roku.


INSTRUKCJA ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA OC:
1. Wejście na stronę elektronicznego systemu ubezpieczeń OC  

https://doradcy.warta.pl/cgi-bin/kidp 

2. Zalogowanie się do systemu (osoby, które pierwszy raz będą przystępowały do umowy wybierają opcję pierwszy wniosek).
3. Wypełnienie wniosku ubezpieczenia OC – opcje ubezpieczenia, dane osobowe itp. (prosimy o podanie aktualnego adresu mailowego).
4. Wpłacenie składki ubezpieczenia OC w wysokości i na numer konta bankowego podanego we wniosku..
5. Potwierdzenie wniosku – kliknięcie w link przesłany na adres mailowy doradcy podany podczas wypełniania wniosku lub wysłanie wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres TUiR WARTA S.A. ul. Chmielna 85/87 Warszawa 00-805 (w przypadku potwierdzenie wniosku poprzez link nie ma obowiązku wysłania wersji papierowej).

Wszelkie informacje związane z obsługą Systemu uzyskają Państwo w centrali TUiR WARTA S.A. pod numerem telefonu 22 272 28 35.


DATA PUBLIKACJI: 2019-12-13 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x