Aktualność: Zmiany dotyczące aktualizacji danych doradców podatkowych


Szanowni Państwo
Doradcy Podatkowi 

Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanowiła wprowadzić zmiany dotyczące aktualizacji danych, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. 

Od dnia 1 kwietnia 2020 roku aktualizację danych doradcy podatkowi zobowiązani są dokonywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowej Izby Doradców Podatkowych poprzez wprowadzanie aktualnych danych w panelu mDoradca bez konieczności dodatkowego przesyłania wydrukowanego i podpisanego własnoręcznie formularza zmiany danych w formie papierowej. 
Zmiany danych dokonywane jedynie w formie papierowej, z pominięciem systemu teleinformatycznego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, będą uwzględniane jedynie do 31 grudnia 2020 r., zaś po tym terminie jedynie w szczególnych przypadkach.

DATA PUBLIKACJI: 2020-04-02 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x