Aktualność: Weryfikacja poprawności danych umieszczonych w systemie mDoradca.


Szanowni Państwo
Panie i Panowie 
Doradcy Podatkowi

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych przystępuje do przygotowania spisu wyborców, który w zależności od ostatecznie przyjętych dat Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach KIDP zostanie opublikowany w pierwszych dniach października br. 

Mając na uwadze przyjęty przez Radę zdalny tryb organizacji Zgromadzeń, kontakt, uczestnictwo w Zgromadzeniu oraz co najważniejsze z punktu widzenia ważności każdego Zgromadzenia, potwierdzanie Państwa obecności prowadzone będzie za pomocą dwustopniowej metody weryfikacji tożsamości doradców podatkowych biorących w nim udział. Zastosowanie tej metody możliwe będzie jedynie przy użyciu adresów mailowych i numerów telefonów komórkowych, na które zostaną wysłane indywidualne dane do logowania. 

Tym samym aktualność tych danych w systemie mDoradca jest kluczowa dla prawidłowego przebiegu Zgromadzeń i jedynie aktualne dane doradców podatkowych w systemie mDoradca pozwolą każdemu doradcy, który będzie zainteresowany uczestnictwem, wziąć udział w Zgromadzeniu. 

Mając na uwadze powyższe, prosimy Państwa o weryfikację swoich danych w systemie mDoradca w zakładce „Konto>Aktualizuj dane” (w tym adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego) – do 30 września 2021 r. Do modyfikacji tylko telefonu i maila mogą Państwo użyć zakładki „Modyfikuj dane/hasło”.

Co ważne adres e-mail powinien być Państwa indywidualnym adresem poczty oraz numer telefonu wskazany w mDoradcy nie może być numerem telefonu stacjonarnego bowiem konieczne jest posiadanie funkcji odbioru sms.

W przypadku problemów z logowaniem do systemu https://mdoradca.krdp.pl/ prosimy o kontakt z Biurem KIDP tel. 693 920 360.

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2021-09-24 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x