Aktualność: Ostatni dzień zapisów na publikację Podatki 2023

Szanowni Państwo    

Zarząd Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, chcąc zapewnić merytoryczne wsparcie doradcom podatkowym w ich pracy, postanowił po raz kolejny zamówić zbiór aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego.

Doradcy podatkowi  mogą otrzymać na przełomie stycznia i lutego 2023 r. publikację - zbiór przepisów podatkowych „PODATKI 2023 DLA DORADCÓW PODATKOWYCH” zawierający najważniejsze akty prawa podatkowego według stanu prawnego na początek roku 2023. Wydawnictwo to będzie przygotowane specjalnie dla doradców podatkowych.

Zapisy na publikacje przyjmowane są w systemie mDoradca/zakładka szkolenia/oddział łódzki.

Koszty zakupu publikacji.

- Doradca z regionu łódzkiego, który zgodnie art. 36 pkt 3 Ustawy o doradztwie podatkowym regularnie opłaca składki członkowskie (nie posiada w opłacaniu składek zaległości większych niż 3 miesięczne), może otrzymać jeden egzemplarz publikacji w cenie 25 zł brutto.

Doradca spoza regionu łódzkiego pokryje w całości koszty wydania oraz wysyłki publikacji, tj. 90 zł brutto za sztukę.

- Istnieje możliwość zakupu dodatkowych egzemplarzy publikacji. Doradcy wyrażający chęć nabycia większej ilości sztuk będą zobowiązani do pokrycia w całości kosztu wydania dodatkowych egzemplarzy, który wynosi 75 zł brutto za 1 egzemplarz.

UWAGA:

- Zamówienia na publikacje przyjmowane są za pomocą panelu mDoradca i nie będą przyjmowane telefonicznie. Prosimy o podanie w zgłoszeniu numeru telefonu dla kuriera (preferowany komórkowy) oraz aktualnego adresu mailowego, na który zostanie wysłane powiadomienie o terminie dostarczenia przesyłki.

- W przypadku jeśli dane do wysyłki publikacji są inne niż dane do wystawienia faktury prosimy o wpisanie właściwego adresu korespondencyjnego w zamówieniu lub przesłanie aktualnych danych do wysyłki na adres lodzki@kidp.pl.

- Po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty doradca podatkowy otrzyma wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na "przyjęty".

- Termin dokonania zamówienia oraz wpłaty za publikację upływa w dniu 14.11.2022 r.

- Warunkiem otrzymania publikacji jest terminowe zamówienie i zapłata na konto Łódzkiego Oddziału KIDP.

- Koszty przesyłki są stałe bez względu na ilość zamawianych egzemplarzy i są zawarte w kwocie 25 zł stanowiącej odpłatność doradcy za 1 egzemplarz publikacji dla doradcy z regionu łódzkiego oraz 90 zł dla doradcy spoza regionu łódzkiego.

Dane do przelewu:

mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Giełdowa 4c lok. 34,
01-211 Warszawa  
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• Publikacja 2023

DATA PUBLIKACJI: 2022-11-14 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x