Aktualność: e-Doręczenia - informator dla doradców podatkowych


x

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wprowadzająca usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.  

Ustawa znajdzie zastosowanie do doręczenia korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi, a także w relacji podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi.  

Doradcy podatkowi wykonujący zawód od dnia 1 października 2021 roku będą zobligowani do korzystania z aplikacji e-Doręczenia.  

Krajowa Izba Doradców Podatkowych opublikowała specjalny informator, w którym zostały zaprezentowane szczegóły dotyczące wprowadzanych doręczeń elektronicznych m.in. co to jest adres do doręczeń elektronicznych, baza adresów do doręczeń elektronicznych, jak dokonać wpisu do bazy oraz terminy wejścia w życie poszczególnych zapisów ustawy.  

Usługa doręczeń elektronicznych jest jeszcze cały czas kształtowana oraz bardzo mało jest o niej wiadomo. W przypadku pojawienia się większej ilości danych dotyczących usługi informator zostanie zaktualizowany. 


Informator gotowy do pobrania - poniżej. 


Pliki do pobrania

DATA PUBLIKACJI: 2021-06-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x