Aktualność: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach 11.03.2022 r. (wyniki testu -platforma Moodle)Dnia 11 marca br. w nowej formule poprzez platformę moodle odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach, w którym od 14 lat uczestniczy młodzież szkół  ponadpodstawowych.

Uprzejmie informujemy, iż 113 uczniów z 11 województw zakwalifikowało się do następnego etapu konkursu, którym jest XII Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach. 

Z regionu łódzkiego do finału konkursy zakwalifikowały się następujące osoby: 
- Ceglarska Marta Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
- Górna Julia II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie
- Janik Michał ZSP1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
- Janiszewska Sylwia Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
- Jasińska Katarzyna Zespół Szkół Ponadpostawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
- Kałuzińska Weronika PZS nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu
- Łaska Maryla Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
- Patacz Magdalena Zespół Szkół nr w Wieluniu
- Przesmycka Katarzyna II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II wZduńskiej Woli
- Ściegienka Mariusz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku
- Wawszczak Paulina Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku
- Wądołowski Stanisław I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 

Finał Konkursu odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 b. 

Poniżej w załączeniu Lista uczniów zakwalifikowanych do finału 08.04.2022 r.


Przypominamy: 11 marca br. - I etap Konkursu Wiedzy o Podatkach

kliknij link do platformy Moodle: zarejestruj się i rozwiąż test


Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach.


Konkurs organizowany jest od wielu lat pod honorowym patronatem Wojewódzkiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Finansów.


Konkurs składa się z dwóch etapów:

- w dniu 11 marca 2022 r. - etap wojewódzki, który odbędzie się w godzinach od 10.00 do 18.00 (test udostępniony na platformie moodle),

- w dniu 8 kwietnia 2022 r. - Finał Ogólnopolski, który odbędzie się w Katowicach.  


Poniżej najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego konkursu.

• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w roku odbywania się konkursu ukończą maksymalnie 20 rok życia.

• Osoby zainteresowane tematyką podatkową mogą sprawdzić swoją wiedzę podatkową poza Konkursem, logując się na platformie moodle.

• Test będzie zawierał 30 pytań z zakresu podatków i opłat obowiązujących w Polsce, a w szczególności z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, Ordynacji Podatkowej oraz z Ustawy o doradztwie podatkowym. 

• System dopuści uczestnika do udziału w konkursie przez 30 minut licząc od momentu kliknięcia na START. Logowanie się i rejestracja możliwa jest już dwa dni przed terminem konkursu.

• Przyczyny i przeszkody techniczne nie uprawniają do powtórnego przystąpienia do konkursu.

• Zorganizowanie Finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach i wyłonienie laureatów odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 b. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na takie przeprowadzenie Finału Konkursu, laureaci konkursu zostaną wyłonieni poprzez udział w dodatkowych testach.

• Z uwagi na rejestracje uczestników na platformie moodle, nie ma konieczności przesyłania dodatkowych kart zgłoszeniowych ucznia. Każdy uczeń, który przystąpi do rozwiązania testu automatycznie traktowany będzie jako uczestnik konkursu.

 

Poniżej znajdują się linki do najważniejszych informacji dotyczących tegorocznego konkursu


regulamin konkursu

instrukcja

materiały pomocnicze (ustawy i przepisy prawne)  

 - link do platformy Moodle


Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie informacji o konkursie wśród uczniów, m.in. poprzez umieszczenie informacji na Państwa stronach internetowych i w mediach społecznościowych.


Zależy nam, aby jak największa liczba uczniów przystąpiła do konkursu.

DATA PUBLIKACJI: 2022-03-16 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x