Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo pracy - aktualny stan prawny oraz planowane zmiany (Łódź, 29.11.2019 r.)
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 103 / 100
Koszty:  160.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
160.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
320.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-29
Data zakończenia: 2019-11-29
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

BRAK WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE. PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ.

Szanowni Państwo

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali 221 (II piętro) Łódzkiego Domu Kultury, ul. Traugutta 18.

Temat szkolenia: „Prawo pracy - aktualny stan prawny oraz planowane zmiany”.

Wykładowca: Przemysław Pogłódek - specjalista z zakresu prawa pracy, wykładowca wyższych uczelni, inspektor pracy, autor wielu publikacji naukowych i prasowych, audytor wewnętrzny.

Plan spotkania:
9.30 - Rejestracja uczestników
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. 15.00 planowane zakończenie spotkania

Koszt uczestnictwa:
 

160 zł (brutto)


doradcy podatkowi opłacający regularnie składki członkowskie


320 zł (brutto)

doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich


80 zł (brutto)

cena po rabacie dla doradców podatkowych, opłacających regularnie składki członkowskie, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego oraz aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego


384 zł (brutto)

pracownicy doradcy podatkowego

192 zł (brutto)

cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego opłacającego regularnie składki członkowskie
Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.
Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Zasady rejestracji:
· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.
· Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca.
· Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 25.11.2019 r.
· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.
· Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Dane do przelewu:
mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310,
02-362 Warszawa
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie dnia 29.11.2019 r.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP
Jerzy Dworakowski
Przewodniczący


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x