Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatki dochodowe (Łódź, 17.02.2020 r. CDISP)
Kategoria: Podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 7 / 20
Koszty:  209.10zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
209.10zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
209.10zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-02-17
Data zakończenia: 2020-02-17
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
   

Szanowni Państwo

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych zaprasza doradców podatkowych na konferencję, która odbędzie się dnia 17 lutego 2020 r. (poniedziałek) na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12 sala Rady Wydziału (0.14).

Temat: "Podatki dochodowe".

Pogram:
12:00-12:15 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Kierownik Katedry Prawa Podatkowego WPiA, Uniwersytet Łódzki

12:15-12:45 Niedopuszczalność wykorzystania art. 15 u.p.d.o.p. jako klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Kierownik Katedry Prawa Podatkowego WPiA, Uniwersytet 
Łódzki

12:45-13:25 Podatek u źródła - suma wszystkich błędów
dr Michał Wilk, Katedra Prawa Podatkowego WPiA, Uniwersytet Łódzki, Partner w Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni
dr Katarzyna Knawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

13:25-13:55 Nieujawnione źródła przychodu na przykładzie spraw rozpatrywanych przez organy podatkowe województwa łódzkiego
Artur Zajączkowski, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

13:55- 14:10 Dyskusja

14:10-14:50 Lunch

14:50-15:20 Procedura wzajemnego porozumiewania się - implementacja Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852
dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ, Katedra Prawa Podatkowego WPiA, Uniwersytet Łódzki, Zastępca Kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

15:20-15:50 Orzecznictwo w sprawach podatków dochodowych
Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, sędzia, Naczelny Sąd Administracyjny 

15:50-16:20 Zwolnienie z PIT dochodu ze sprzedaży mieszkania w orzecznictwie sądowym
Jan Rudowski, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezes Izby Finansowej

16:20- 16:40 Dyskusja

16:40 Zakończenie konferencji

Koszty uczestnictwa w szkoleniu i zasady rejestracji:
Koszt uczestnictwa doradcy podatkowego w spotkaniu wynosi 209,10 zł (170 zł netto). Kwota obejmuje: udział w konferencji i lunch.
- Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem panelu mDoradca.
- Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca
- Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 13 lutego 2020 r.
- Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
- O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.
- Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Dane do przelewu:
Wpłaty należy dokonać na konto:
BRE BANK 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310 
02-362 Warszawa

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych.
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• w treści umieścić następującą informację: konferencja CDISP 17.02.2020

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x