Szczegóły szkolenia / imprezy

ODWOŁANE ! Sądowe przypadki - pełnomocników wpadki. Doradca podatkowy przed sądami administracyjnymi (Łódź, 21.04.2020)
Kategoria: Postępowanie podatkowe przed sądem administracyjnym
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 7.5
Zgłoszenia: 0 / 30
Koszty:  180.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
180.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
320.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-04-21
Data zakończenia: 2020-04-21
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo 

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 21 kwietnia 2020 r (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Łodzi, ul. Piotrkowska 132 lok. 5 
 
Temat: "Sądowe przypadki - pełnomocników wpadki. Doradca podatkowy przed sądami administracyjnymi."

Wykładowca: prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego UŁ, sędzia w stanie spoczynku, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, przewodniczący Rady Naukowej Letnich Warsztatów Doktoranckich. Autor i współautor ponad 170 opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, rozpraw).
 
Harmonogram spotkania
9.30 - Rejestracja uczestników
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. 15.15 planowane zakończenie spotkania

Koszt uczestnictwa:
- 180 zł (brutto) - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich
- 320 zł (brutto) - doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
- 100 zł (brutto) - cena po rabacie dla doradców podatkowych, niezalegających z opłacaniem składek członkowskich, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego
- 384 zł (brutto) - pracownicy doradcy podatkowego, osoby trzecie nie będące pracownikami doradcy podatkowego
- 192 zł (brutto) - cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich

Za doradcę zalegającego z opłacaniem składek członkowskich uważa się doradcę posiadającego zaległość w opłacaniu składek większą niż trzy składki członkowskie.

Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.

Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Zasady rejestracji:
· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.
· Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca.
· Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 17.04.2020 r.
· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Dane do przelewu:
mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310,
02-362 Warszawa
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie dnia 21.04.2020 r.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP
Jerzy Dworakowski
Przewodniczący

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x