Szczegóły szkolenia / imprezy

Publikacja - Podatki 2021 dla doradców podatkowych z regionu łódzkiego
Kategoria: Publikacja - Podatki dla doradców podatkowych
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 0.0
Zgłoszenia: 84 / 250
Koszty:  25.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
25.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
73.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-12-04
Data zakończenia: 2020-12-04
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo

Zarząd Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, chcąc zapewnić merytoryczne wsparcie doradcom podatkowym w ich pracy, postanowił po raz kolejny zamówić zbiór aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego na rok 2021.

Doradcy podatkowi z regionu łódzkiego mogą otrzymać w lutym 2021 r. publikację - zbiór przepisów podatkowych „PODATKI 2021 DLA DORADCÓW PODATKOWYCH” zawierający najważniejsze akty prawa podatkowego według stanu prawnego na początek roku 2021. Wydawnictwo to będzie przygotowane specjalnie dla doradców z naszego Oddziału.

 

Koszty zakupu publikacji.

Każdy doradca, który zgodnie art. 36 pkt 3 Ustawy o doradztwie podatkowym regularnie opłaca składki członkowskie (nie posiada w opłacaniu składek zaległości większych niż 3 miesięczne), może otrzymać jeden egzemplarz publikacji w cenie 25 zł.

Istnieje możliwość zakupu dodatkowych egzemplarzy publikacji. Doradcy wyrażający chęć nabycia większej ilości sztuk będą zobowiązani do pokrycia w całości kosztów wydania i wysyłki dodatkowych egzemplarzy, który wynosi 73 zł brutto za 1 egzemplarz.

UWAGA:

- Zamówienia na publikacje przyjmowane są za pomocą panelu mDoradca i  nie będą przyjmowane telefonicznie. Prosimy o podanie w zgłoszeniu numeru telefonu dla kuriera (preferowany komórkowy) oraz aktualnego adresu mailowego, na który zostanie wysłane powiadomienie o terminie dostarczenia przesyłki.

- W przypadku jeśli  dane do wysyłki publikacji są inne niż dane do wystawienia faktury prosimy o  wpisanie właściwego adresu korespondencyjnego w zamówieniu lub przesłanie aktualnych danych do wysyłki na adres lodzki@kidp.pl.

- Po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty doradca podatkowy otrzyma wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na "przyjęty". 

- Termin dokonania zamówienia oraz wpłaty za publikację upływa w dniu 4 grudnia 2020 r.

- Warunkiem otrzymania publikacji jest terminowe zamówienie i zapłata na konto Łódzkiego Oddziału KIDP.

 

Dane do przelewu:

mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Giełdowa 4c lok. 34,
01-211 Warszawa  
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• Publikacja 2021


W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP

Hanna Skowrońska
Wiceprzewodnicząca

 

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x