Szczegóły szkolenia / imprezy

Ewidencja sprzedaży prowadzona przy użyciu kas rejestrujących - przepisy, interpretacje, orzecznictwo. (szkolenie online ŁO KIDP 11.05.2021 r.)
Kategoria: Kasy fiskalne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 2.0
Zgłoszenia: 27 / 200
Koszty:  82.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
82.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
146.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-05-11
Data zakończenia: 2021-05-11
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Doradcy Podatkowi

Łódzki Oddział KIDP od maja br. wprowadza oprócz standardowych cztero- lub pięciogodzinnych szkoleń także krótkie, dwugodzinne szkolenia online dotyczące jednego wąskiego zagadnienia oraz najbardziej istotnych kwestii z nim związanych. 

Najbliższe takie webinarium odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. (wtorek) o godzinie 10:00.

Temat: "Ewidencja sprzedaży prowadzona przy użyciu kas rejestrujących - przepisy, interpretacje, orzecznictwo."

Wykładowca: Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług.

Plan szkolenia:
1.  Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących.
2. Obowiązek stosowania kas połączonych z Centralnym Repozytorium Kas (on-line)
a) wymiana kas z zapisem kopii – papierowym i elektronicznym
b) odliczenie wydatków związanych z koniecznością nabycia kas on-line.
3. Kasy rejestrujące w formie oprogramowania – zakres stosowania.
4. Dokumenty sprzedaży wystawiane przez kasę rejestrującą – paragony, faktury uproszczone, faktury „zwykłe”.
5. Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących.
6. Ewidencja prowadzona przy użyciu kasy rejestrującej, a Jednolity Plik Kontrolny.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pisemnych pytań na czacie w trakcie trwania webinarium.

Harmonogram webinarium:
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
około godz. 12.00 planowane zakończenie webinarium
 
UWAGA:
W Łódzkim Oddziale KIDP od maja br. organizowane są dwa rodzaje szkoleń online:  takie jak dotychczas - standardowe szkolenia pięciogodzinne oraz krótkie szkolenia dwugodzinne.
Koszty tych szkoleń różnią się od siebie. Dlatego przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu, prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym w zaproszeniu na dane webinarium.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach online dwugodzinnych:
-  45 zł/os. brutto - cena po rabacie dla doradców podatkowych, niezalegających z opłacaniem składek członkowskich, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego
-  82 zł/os. brutto - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich na rzecz KIDP
- 146 zł/os. brutto - doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
-  88 zł/os. brutto - cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich
- 176 zł/os. brutto - pracownicy doradcy podatkowego, osoby trzecie nie będące pracownikami doradcy podatkowego

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.
Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Zasady rejestracji:
· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.
· Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 6.05.2021 r. o godz. 14.00.
· Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły  się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji na szkolenie wraz z hasłem dostępowym. Link będzie wysłany najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie po zamknięciu listy uczestników.
· W celu prawidłowego naliczenia punktów kwalifikacyjnych za wysłuchane szkolenie w panelu logowania na szkolenie proszę wpisać imię i nazwisko, następnie „wejść” na szkolenie.
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w webinarium, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Dane do przelewu:
mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Giełdowa 4C lok.34
01-211 Warszawa
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie online ŁO KIDP - dnia 11.05.2021 r.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP
Jerzy Dworakowski
Przewodniczący

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x