Szczegóły szkolenia / imprezy

Obowiązkowe dokumenty oraz procedury w kancelarii doradcy podatkowego związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (szkolenie online ŁO KIDP 29.06.2021 r.)
Kategoria: Pranie pieniędzy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 40 / 100
Koszty:  180.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
180.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
325.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-06-29
Data zakończenia: 2021-06-29
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Doradcy Podatkowi

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uchwaloną 30 marca 2021 r. Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza 29 czerwca 2021 r. na szkolenie dotyczące obowiązkowych procedur oraz dokumentów w kancelarii doradcy podatkowego związanych z powyższą ustawą.

W ramach szkolenia wykładowca przygotuje i udostępni wszystkim uczestnikom szkolenia wzorcową dokumentację, która może być zastosowana do stworzenia obligatoryjnej dokumentacji, którą każdy doradca podatkowy musi posiadać w swojej kancelarii.

Pragnę również poinformować, ze kilka miesięcy temu jeden z doradców podatkowych został ukarany grzywną w wysokości 15 tysięcy zł za niewprowadzenie procedur wymaganych przepisami. Jest to kolejny czynnik wskazujący na konieczność dostosowania lub wprowadzenia procedur dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Temat: Obowiązkowe dokumenty oraz procedury w kancelarii doradcy podatkowego związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wykładowca: mecenas Agnieszka Kania -radca prawny z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Odpowiedzialna za tworzenie ustaw i rozporządzeń krajowych w tym zakresie oraz kluczowych ekspertyz prawnych dla sektora finansowego i niefinansowego. Wykładowca akademicki prowadzi zajęcia z AML, prawa podatkowego i prawa pracy, m.in w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

Termin: 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o w godzinach 10:00-15:00

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pisemnych pytań na czacie w trakcie trwania webinarium.

Harmonogram webinarium:
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie webinarium przewidziano dwie przerwy około 10-15 min
około godz. 15.20 planowane zakończenie webinarium

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu oraz udostępnienie wzorcowej dokumentacji:
- 100 zł/os. brutto - cena po rabacie dla doradców podatkowych, niezalegających z opłacaniem składek członkowskich, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego
- 180 zł/os. brutto - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich na rzecz KIDP
- 325 zł/os. brutto - doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
- 130 zł/os. brutto - cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich
- 260 zł/os. brutto - pracownicy doradcy podatkowego

UWAGA:
Koszt powyższego szkolenia różni się od kosztu standardowych szkoleń online organizowanych w ŁO KIDP, dlatego przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu, prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym w zaproszeniu na webinarium.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.
Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Zasady rejestracji:
· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.
· Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 24.06.2021 r. o godz. 14.00.
· Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji na szkolenie wraz z hasłem dostępowym. Link będzie wysłany najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie po zamknięciu listy uczestników.
· W celu prawidłowego naliczenia punktów kwalifikacyjnych za wysłuchane szkolenie w panelu logowania na szkolenie proszę wpisać imię i nazwisko, następnie „wejść” na szkolenie.
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w webinarium, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Dane do przelewu:
mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Giełdowa 4C lok.34
01-211 Warszawa
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie online ŁO KIDP - dnia 29.06.2021 r.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP
Jerzy Dworakowski
Przewodniczący

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x