Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatki i składki - nowe unormowania (ŁÓDŹ, 27.06.2022 r. - 155 KONFERENCJA CDISP)
Kategoria: Podatki
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 10 / 20
Koszty:  147.60zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
147.60zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
147.60zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-06-27
Data zakończenia: 2022-06-27
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych zaprasza doradców podatkowych na konferencję, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2022 r.  (poniedziałek) w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Temat: „Podatki i składki – nowe unormowania”.

Poniżej znajdą Państwo link do instrukcji logowania do aplikacji Microsoft Teams.


Harmonogram konferencji:

12:00 12:20 Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel - Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Kierownik Katedry Prawa Podatkowego WPiA, Uniwersytet Łódzki

12:20 12:50 Nowa forma opodatkowania osób prawnych – estoński CIT  
Jakub Jankowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów

12:50 13:20 Minimum egzystencji podatnika w Polskim Ładzie 2.0 
dr Ewa Prejs – adiunkt Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13:20 13:50 Nowe regulacje dotyczące pozycji płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz jego relacji z podatnikiem 
dr hab. Adam Bartosiewicz, profesor UJD; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

13:50 14:10 Dyskusja

14:10 14:40 Niskie podatki dla działalności gospodarczej 
Bożena Rzeźnicka-Głuchowicz – starszy ekspert skarbowy, Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, trener Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie podatków bezpośrednich

14:40 15:10 Polski Ład 2.0. Perspektywa i sytuacja osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 
Michał Wodnicki – partner w Crido

15:10 15:40 Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz – składka czy podatek w Polskim Ładzie 2.0
Izabela Leśniewska – doradca podatkowy w Kancelarii Alo-2

15:40 16:00 Dyskusja

16:00 Zakończenie konferencji

Koszty uczestnictwa w szkoleniu i zasady rejestracji:
Koszt uczestnictwa doradcy podatkowego w spotkaniu wynosi 147,60 zł (120,00 zł netto).
- Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem panelu mDoradca.
- Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca
- Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 23 czerwca 2022 r.
- O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.
- Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu.
Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji na szkolenie. Link będzie wysłany najpóźniej w sobotę przez pracownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem CDiSP Panem Mateuszem Jaranowskim pod numerem tel. 519131712 lub mailowo: mateusz.jaranowski@wpia.uni.lodz.pl

Dane do przelewu:
Wpłaty należy dokonać na konto:
BRE BANK 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Giełdowa 4c lok. 34
01-211 Warszawa
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych.
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• w treści umieścić następującą informację: konferencja CDISP 27.06.2022 r.

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x