Szczegóły szkolenia / imprezy

VAT - zmiany 2022 oraz SLIM VAT 3 (szkolenie stacjonarne ŁO KIDP, 8.09.2022 r.)
Kategoria: podatek VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 7 / 150
Koszty:  180.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
180.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
320.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-09-08
Data zakończenia: 2022-09-08
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Doradcy Podatkowi

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w dniu 8 września 2022 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w hotelu Borowiecki w Łodzi, ul. Kasprzaka 7/9.

Temat: "VAT – zmiany 2022 oraz SLIM VAT 3"

Wykładowca: Andrzej Nikończyk - doradca podatkowy. Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.  Specjalizacja podatek VAT i akcyza oraz postępowania podatkowe. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym prasowych w „Rzeczpospolitej" i „Dzienniku Gazeta Prawna”. Współpracuje z Biurem Analiz Sejmowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politologii i Nauk Społecznych w ATK w Warszawie. Członek Rady Podatkowej od 2009 r. Od 2010 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy VAT. Od 2011 r. jest również członkiem Komitetu Prawniczego Rady Podatkowej. Członek Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Agenda szkolenia:
1) Tarcza antyinflacyjna i zmiana stawek
a. zasady stosowanie nowych stawek w okresach zmiany
b. zakres obowiązywania nowych stawek świadczenia złożone
c. obowiązki informacyjne ciążące na podatnikach
2) e-Faktury i Krajowy System e-Faktur
a. cele i korzyści ze stosowania faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur)
b. zasady wystawiania, przekazywanie nabywcom i zasady przechowywania e-Faktur 
c. obsługa KSeF
3) Nowy podatnik - Grupa VAT
a. skład, tworzenie i rozwiązywanie Grupy VAT
b. zasady opodatkowania transakcji wewnątrzgrupowych, rozliczanie VAT i odpowiedzialność za VAT
c. rozliczanie proporcji w grupie VAT
4) Kasy fiskalne 2022 – nabycie sprawdzające, zmiany w zakresie zwolnień, zapłata terminalem płatniczym i kary, 
5) Opcja rezygnacji ze zwolnienia dla usług finansowych
6) Zmiany w TAX FREE
7) Zwroty podatku – zwrot 15 i 40 dni, ograniczenia w zwrocie 25 dniowym
8) e-Commerce – opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej
a. definicje, obowiązek podatkowy, miejsce dostawy
b. dostawy towarów własnych a ułatwienie dostaw 
c. dokumentowanie sprzedaży i ewidencje
d. rozliczanie VAT – procedura unijna
9) Projekt SLIM VAT 3, czyli czy po kolejnych uproszczeniach będzie łatwiej
- definicja małego podatnika
- kursy walut stosowanych przy korektach transakcji 
- moment wykazywania WDT 
- warunki odliczania VAT przy WNT
- zmiany w zakresie korekty rocznej VAT odliczonego proporcją
- zasady wystawiania faktur zaliczkowych
- SANKCJA VAT – czy zmiany są wystarczające dla stosowania sankcji w zgodzie z prawem UE

Harmonogram szkolenia:
  9.30 - Rejestracja uczestników
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. 15.15 planowane zakończenie spotkania

Koszt uczestnictwa:
- 100 zł (brutto) - cena po rabacie dla doradców podatkowych, niezalegających z opłacaniem składek członkowskich, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego
- 180 zł (brutto) - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich
- 320 zł (brutto) - doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
- 192 zł (brutto) - cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich
- 384 zł (brutto) - pracownicy doradcy podatkowego, osoby trzecie nie będące pracownikami doradcy podatkowego

Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.
Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Zasady rejestracji:
· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.
· Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca.
· Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 05.09.2022 r.
· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Dane do przelewu:
mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Giełdowa 4C lok.34
01-211 Warszawa
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie ŁO KIDP - dnia 08.09.2022 r.


Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x