Szczegóły szkolenia / imprezy

UWAGA: LISTA REZERWOWA - Zarządzanie czasem (Szkolenie stacjonarne ŁO KIDP, 11.10.2022 r.)
Kategoria: Zarządzanie czasem
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 21 / 20
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
320.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-10-11
Data zakończenia: 2022-10-11
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem informujemy, 
że aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową, 
o dostępności wolnych miejsc będziemy informować osoby z listy.


Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Doradcy Podatkowi

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w siedzibie Łódzkiego Oddziału KIDP, ul. Piotrkowska 132 lok. 5 Łódź.

Temat: "Zarządzanie czasem"

Wykładowca: Ewa Błaszczak - doradca podatkowy z regionu mazowieckiego, ekspert zarządzania i komunikacji.

Tempo pracy i życia staje się coraz większe. Nic dziwnego, że wielu z nas prozaicznie „nie wyrabia na zakrętach”. Temat wypalenia coraz częściej pojawia się w organizacjach. Dowiedz się jak zarządzać czasem i priorytetami, by „wycisnąć” z 24h doby więcej, zachowując spokój.

Program:
1. Wycieki energii – zidentyfikuj, dezaktywuj, zatamuj. Objawy, przeciwdziałanie i leczenie wypalenia. 
2. Matryca Eisenhowera i wskaźnik PCIT – czyli jak zarządzić priorytetami w czasie.
3. Działaj z głową – czyli o wpływie i zasadzie Pareto. 
4. Symulacja lean – doświadcz na własnej skórze na czym polega efektywność.
5. Nie sabotuj własnego sukcesu – o prokrastynacji, gremlinach, dystraktorach i innych przeszkadzaczach. 
6. Blokowanie i „Pomodoro” – metoda efektywnej pracy, która pomaga na „wrzutki”.
7. Reguła 5 sekund i nawyki atomowe. Co start rakiety kosmicznej ma wspólnego z zarządzaniem czasem.
8. Multitasking? Nie sądzę. Prawdy i mity efektywności osobistej. Symulacja.
9. Zadanie-rezultat-działanie. Czyli od marzeń do realizacji. 
10. Zjedz tę żabę! – czyli czego guru efektywności osobistej uczy nas o codziennym zarządzaniu zadaniami.
11. System zarządzania zadaniami GTD (Get Things Done), w tym zarządzanie mailem i social mediami. Czas nie jest z gumy, ale można go zoptymalizować.

Harmonogram szkolenia:
9.30 - Rejestracja uczestników
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. 15.15 planowane zakończenie spotkania

Koszt uczestnictwa:
- 100 zł (brutto) - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich
- 320 zł (brutto) - doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
- 192 zł (brutto) - pracownicy doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich
- 384 zł (brutto) - pracownicy doradcy podatkowego zalegającego z opłacaniem składek członkowskich oraz osoby trzecie nie będące pracownikami doradcy podatkowego

Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.
Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Zasady rejestracji:
· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.
· Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca.
· Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 6.10.2022 r.
· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Dane do przelewu:
mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Giełdowa 4C lok.34
01-211 Warszawa
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie ŁO KIDP - dnia 11.10.2022 r.

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x