Szczegóły szkolenia / imprezy

Przekształcenia przedsiębiorstw na przykładach: podział, wydzielenie, zmiana formy prawnej z uwzględnieniem zmian w podatku dochodowym od 1 stycznia 2022 (webinarium ŁO KIDP w dniu 26.10.2022 r.))
Kategoria: Przekształcenia przedsiębiorstw w aspekcie prawnym i podatkowym
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 17 / 100
Koszty:  70.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
70.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
225.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-10-26
Data zakończenia: 2022-10-26
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Doradcy Podatkowi

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie online, które odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. (środa) o godzinie 10:00.

Temat: Przekształcenia przedsiębiorstw na przykładach: podział, wydzielenie, zmiana formy prawnej z uwzględnieniem zmian w podatku dochodowym od 1 stycznia 2022

Wykładowca: Krzysztof Wiśniewski, doradca podatkowy, prawnik, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Autor wielu publikacji prasowych oraz internetowych dotyczących instrumentów finansowych, cen transferowych, kwalifikowalności wydatków na potrzeby rozliczenia inwestycji w SSE, stawek VAT w przypadku świadczenia usług powiązanych z dostawą towaru. Autor książki „Odliczenia i zwroty w VAT”.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pisemnych pytań na czacie w trakcie trwania webinarium.

Program szkolenia znajduje się tutaj.

Harmonogram szkolenia:
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwy
około godz. 14:30 planowane zakończenie spotkania

Koszt uczestnictwa:
- 70 zł (brutto) - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich
- 225 zł (brutto) - doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
- 135 zł (brutto) - pracownicy doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich
- 270 zł (brutto) - pracownicy doradcy podatkowego zalegającego z opłacaniem składek członkowskich oraz osoby trzecie nie będące pracownikami doradcy podatkowego

Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.
Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Zasady rejestracji:
· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca
· Termin zgłaszania uczestnictwa i dokonywania wpłat upływa dnia 20.10.2022 r.
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez z panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji na szkolenie wraz z hasłem dostępowym. Link będzie wysłany najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie po zamknięciu listy uczestników.

· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w webinarium, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Dane do przelewu:
mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Giełdowa 4C lok.34
01-211 Warszawa

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie online ŁO KIDP - dnia 26.10.2022 r.

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x