Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatek od nieruchomości w 2022 r. - bieżące problemy i wyzwania (ŁÓDŹ, 12.12.2022 r. - 158 KONFERENCJA CDISP)
Kategoria: Podatek od nieruchomości
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 4 / 50
Koszty:  147.60zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
147.60zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
147.60zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-12-12
Data zakończenia: 2022-12-12
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych zaprasza doradców podatkowych na 158 konferencję podatkową, która odbędzie się dnia 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Temat: "Podatek od nieruchomości w 2022 r. – bieżące problemy i wyzwania (z perspektywy podatników i samorządów)"

Poniżej znajdą Państwo link do instrukcji logowania do aplikacji Microsoft Teams.

Harmonogram konferencji:
10:00-10:10 Otwarcie konferencji
dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ – kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki

10:10-10:40 O nie jeden most za daleko na niewłaściwej rzece? - Trybunał Konstytucyjny jako prawodawca i „reformator” podatku od nieruchomości
dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10:40-11:10 Budynek, budowla w najnowszej praktyce orzeczniczej
dr Krzysztof Winiarski - sędzia NSA, przewodniczący wydziału III IF NSA
11:10-11:20 Dyskusja

11:20-11:50 Postępowanie dowodowe w sprawach dotyczących podatku od
nieruchomości w odniesieniu do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - aspekty praktyczne
dr Łukasz Sanakiewicz - członek SKO w Tarnowie

11:50-12:20 Od myjni bezdotykowych po farmy fotowoltaiczne, czyli o problemie rozbierania budowali na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
dr hab. Rafał Dowgier prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

12:20-12:30 Dyskusja

12:30-13:00 Urządzenia budowlane – niedookreślony rodzaj budowli
Daniel Panek - doradca podatkowy, Crido

13:00-13:30 Problemy z mierzeniem powierzchni użytkowej – wysokość „w świetle”
Bartosz Kaźmierczak - Radca prawny, Urząd Miasta Poznania

13:30-13:40 Dyskusja

13:40-14:10 Praktyczne aspekty zawieszenia biegu terminu przedawnienia
Jan Furtas - doradca podatkowy, Monika Grabowiecka, doradca podatkowy, Crido

14:10-14:40 Wybrane problemy podatku od nieruchomości w orzecznictwie samorządowych kolegiów odwoławczych
dr Zbigniew Wardak - Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPiA, Uniwersytet Łódzki, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi

14:40-15:00 Dyskusja

15:00 Zakończenie Konferencji

Koszty uczestnictwa w szkoleniu i zasady rejestracji:
Koszt uczestnictwa doradcy podatkowego w spotkaniu wynosi 147,60 zł (120,00 zł netto).
- Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem panelu mDoradca.
- Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca
- Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 8 grudnia 2022 r.
- O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.
- Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu.
Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji na szkolenie. 
W przypadku braku linka lub problemów z logowaniem prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Mateuszem Jaranowskim z CDiSP pod numerem tel. 519131712 lub mailowo: mateusz.jaranowski@wpia.uni.lodz.pl

Dane do przelewu:
Wpłaty należy dokonać na konto:
mBANK 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Giełdowa 4c lok. 34
01-211 Warszawa
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych.
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• w treści umieścić następującą informację: konferencja CDISP 12.12.2022 r.

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x