Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo pracy - aktualne problemy (webinarium ŁO KIDP, 17.11.2023 r.))
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 8 / 150
Koszty:  70.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
70.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
225.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-11-17
Data zakończenia: 2023-11-17
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Doradcy Podatkowi

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie online, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 r. (piątek) o godzinie 10:00.

Temat: Prawo pracy - aktualne problemy

Wykładowca: Przemysław Pogłódek - specjalista z zakresu prawa pracy, wykładowca wyższych uczelni, inspektor pracy, autor wielu publikacji naukowych i prasowych, audytor wewnętrzny.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pisemnych pytań na czacie w trakcie trwania webinarium.

Plan szkolenia zostanie przekazany wkrótce.

Harmonogram szkolenia:
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwy
około godz. 14.30 planowane zakończenie spotkania


Koszt uczestnictwa:
- 70 zł (brutto) - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich,
- 225 zł (brutto) - doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich,
- 135 zł (brutto) - pracownicy doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich,
- 270 zł (brutto) - pracownicy doradcy podatkowego zalegającego z opłacaniem składek członkowskich oraz osoby trzecie nie będące pracownikami doradcy podatkowego.

Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.

Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Zasady rejestracji:


· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca
· Termin zgłaszania uczestnictwa i dokonywania wpłat upływa dnia 14.11.2023 r.
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji na szkolenie wraz z hasłem dostępowym. Link będzie wysłany najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie po zamknięciu listy uczestników.

· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w webinarium, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Dane do przelewu:

mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Grzybowska 85 lok U7
00-844 Warszawa
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie online ŁO KIDP - dnia 17.11.2023 r.

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x