Nasi przedstawiciele w KRDP i Organach KIDP

KRDP i  Organy KIDP V kadencji:

 • Krajowa Rada Doradców Podatkowych V kadencji
 • Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych V kadencji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych

W Organach tych Region Łódzki reprezentują:


 • prof. dr hab. Adam Mariański - Przewodniczący KRDP
 • dr Anna Leszczyńska - Przewodnicząca Komisji Finansowej KRDP
 • Tadeusz Krawiec - Członek Komisji Rewizyjnej KIDP
 • Janusz Cybulski - Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP
 • Zbigniew Adamiak - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP

--------------------------------------------------------------------------------------

KRDP i  Organy KIDP IV kadencji:

 • Krajowa Rada Doradców Podatkowych IV kadencji
 • Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych IV kadencji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych

W Organach tych Region Łódzki reprezentowali:

 • Wiesława Krawiec- Członek KRDP
 • Tadeusz Krawiec - członek KRDP
 • dr Anna Leszczyńska - Członek Komisji Rewizyjnej KRDP
 • Janusz Cybulski - Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP
 • Zbigniew Adamiak - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP

--------------------------------------------------------------------------------------

KRDP i  Organy KIDP III kadencji:

 • Krajowa Rada Doradców Podatkowych III kadencji
 • Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych

W Organach tych Region Łódzki reprezentowali:
 • Tomasz Miłek - Wiceprzewodniczący KRDP
 • Jerzy Dworakowski- Członek KRDP
 • Janina Hofman - Członek Komisji Rewizyjnej KIDP
 • Janusz Cybulski - Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP
 • Tadeusz Krawiec - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
--------------------------------------------------------------------------------------
 
KRDP i  Organy KIDP II kadencji:
 • Krajowa Rada Doradców Podatkowych II kadencji
 • Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych II kadencji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych
W Organach tych Region Łódzki reprezentowali:
 • Anna Leszczyńska - Wiceprzewodnicząca KRDP, Przewodnicząca Komisji Finansowej KRDP
 • Krzysztof Podsiadło - Wiceprzewodniczący KRDP, Członek Komisji ds. Rozwoju Zawodowego KRDP
 • Aleksandra Kurczewska - Członek KRDP, Członek Komisji Prawa Podatkowego KRDP
 • Mirosław Gębarowski - Członek KRDP, Członek Komisji ds. Etyki Zawodowej KRDP- rezygnacja z funkcji członka KRDP (Uchwała nr 16/2007 z dnia 03.06.2007).
 • Janina Hofman - Członek Komisji Rewizyjnej KIDP
 • Maria Jóźwiak - Członek Komisji Rewizyjnej KIDP
 • Aleksander Twardowski - Wiceprzewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP, Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP
 • Janusz Cybulski - Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP
 • Andrzej Jagiełło - Sędzia Sądu Dyscyplinarnego KIDP
 • Ilona Sebastyjańczyk- Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
 • Jerzy Dworakowski - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
--------------------------------------------------------------------------------------
 
KRDP i  Organy KIDP I kadencji:
 • Krajowa Rada Doradców Podatkowych I kadencji
 • Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych I kadencji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych
W Organach tych Region Łódzki reprezentowali:
 • Krzysztof Podsiadło - Członek KRDP
 • Janina Hofman - Członek Komisji Rewizyjnej KIDP
 • Andrzej Kaczmarek- Członek Komisji Rewizyjnej KIDP
 • Aleksander Twardowski - Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP
 • Janusz Cybulski - Sędzia Sądu Dyscyplinarnego KIDP
 • Ireneusz Kucharski- Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x