Ósmy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach


ODWOŁANIE WOJEWÓDZKICH ETAPÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH ORAZ FINAŁU KONKURSU 

UWAGA:  podjęto decyzję o odwołaniu mających odbyć się 12 marca br. etapów wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach oraz Finału Konkursu.

....................................................................................................................................................................................

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (koronowirusa), na podstawie zaleceń Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz przedstawicieli władz państwowych o odwołaniu wszystkich wydarzeń do 31 maja br. oraz działając w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników, uprzejmie informujemy, że postanowiliśmy zorganizować dalszą część tegorocznego Konkursu Wiedzy o Podatkach w przyszłym roku szkolnym. 
Podejmując powyższą decyzję wzięliśmy pod uwagę konieczność przygotowania się i przystąpienia części uczestników Konkursu do nadchodzących egzaminów maturalnych, zawodowych i wstępnych na uczelnie wyższe. Zdajemy sobie także sprawę, że po powrocie do szkół, przed uczniami i nauczycielami stanie ogromne wyzwanie do nadrobienia zaległości.
W związku z przesunięciem terminu kolejnego etapu Konkursu Wiedzy o Podatkach, podjęliśmy decyzję, że będą mogli w nim uczestniczyć także uczniowie, którzy zostali do niego zakwalifikowani, mimo że w związku z zakończeniem nauki w szkole średniej, stracą status ucznia danej szkoły.

....................................................................................................................................................................................

II ETAP KONKURSU

II etap odbędzie się dnia 12 marca 2020 r. w auli „Niebieskiej” numer 2.63Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi ul. Kopcińskiego 8/12.


PROGRAM II ETAPU 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

9.30 - 10.00 rejestracja uczestników

10.00 - 10.20 przywitanie gości

10.20 - 10.30 omówienie zasad konkursu i rozdanie testów

10.30 - 11.00 test pisemny

11.00 - 11.30 przerwa-sprawdzenie prac, poczęstunek dla uczestników

11.30 - 11.45 ogłoszenie wyników testu

11.45 - 14.30 część ustna konkursu

14.30 - 15.00 ogłoszenie wyników części ustnej, zakończenie

Temat przewodni tegorocznego konkursu

„Podatki – źródło finansowania budżetu państwa i samorządów”.
Podczas II etapu Konkursu pytania będą dotyczyły także z zakresu innych podatków oraz z Ustawy o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami.

Prosimy, aby uczniowie zabrali ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

....................................................................................................................................................................................

II ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

Poniżej publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu wojewódzkiego  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach


- Lista osób zakwalifikowanych do II etapu

....................................................................................................................................................................................


Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych  po raz ósmy organizuje  etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach.

Patronat nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach sprawuje Ministerstwo Finansów

Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach po raz kolejny objął honorowym patronatem Kurator Oświaty w Łodzi oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich województwa łódzkiego.


Celem Konkursu jest :

- budzenie i rozwijanie zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych,

- popularyzacja zawodu doradcy podatkowego,

- upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego,

- upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.


Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwuetapowy / etap I – szkolny, etap II – wojewódzki/.

Finał konkursu odbędzie się w Katowicach.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.


Tematem przewodnim tegorocznego konkursu

„Podatki – źródło finansowania budżetu państwa i samorządów”.

Tematy prac pisemnych w I etapie Konkursu:
 
1.    Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.    Jakie instrumenty ma państwo do ściągania podatków?
3.    Zerowy PIT dla młodych – stosowanie i rozliczanie.
4.    Na jakie cele są przeznaczane wpływy z poszczególnych podatków w Polsce?

Podczas II etapu Konkursu pytania będą także zakresu innych podatków oraz z Ustawy o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami.

                  

Pliki do pobrania
akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x