Składki członkowskie

Aktualność: Uchwały VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
 

Szanowne Koleżanki,   
Szanowni Koledzy   
Doradcy Podatkowi  
   
Uprzejmie informujemy, że w systemie mDoradca w zakładce „Aktualności/Informacje/Uchwały” opublikowane zostały uchwały  podjęte przez delegatów na VI Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych, który odbył się w dniach 14-16 stycznia 2022 r.

Podczas obrad delegaci z 16 regionalnych oddziałów KIDP wybrali nowy skład Krajowej Rady Doradców Podatkowych, członków Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, a także Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego Zastępców. Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych został Pan Andrzej Ladziński, doradca podatkowy z regionu mazowieckiego.

Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oprócz wyboru nowych organów naszego samorządu, zajął się także zmianami w zasadach etyki doradców podatkowych oraz wysokością składki członkowskiej na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Informujemy, że Delegaci na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwałą nr 84/2022 VI KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH z dnia 16 stycznia 2022 r. ustalili nową wysokość składki członkowskiej, która od bieżącego miesiąca, tj. od 1 lutego 2022 roku, wynosi 120 zł. Składka w tej wysokości należna jest za miesiąc luty 2022 i płatna jest do 20 marca 2022 roku.

Natomiast w zakresie Zasad etyki, jedną z kluczowych zmian przyjętych przez delegatów, jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń z etyki - które każdy doradca podatkowy będzie musiał odbyć co 4 lata.

Zjazd postanowił również o zmianie sposobu rozliczania punktów w ramach systemu podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych. Do tej pory każdy doradca musiał uzyskać min 32 punkty w ciągu dwóch lat, w tym nie mniej niż 8 punktów każdego roku - uczestnicząc np. szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych czy publikując artykuły o tematyce podatkowej. Obecnie doradca podatkowy zobowiązany jest do uzyskania 32 punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji w okresie dwuletnim bez obowiązku uzyskania minimum 8 punktów w każdym roku okresu dwuletniego.

W zasadach etyki doradców podatkowych dokonano jeszcze kilka zmian doprecyzowujących dotychczasowe przepisy.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z wszystkimi uchwałami podjętymi podczas VI KZDP – dostępne są w systemie mDoradca.

z poważaniem


w imieniu
Zarządu Łódzkiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych


Jerzy Dworakowski
Przewodniczący Zarządu

Aktualność: Składki członkowskie- Uchwała nr 35/2014
Decyzja IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie wysokości składki członkowskiej                                               


Decyzją IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nowe zasady dotyczące opłacania składki członkowskiej. Począwszy od 1 lutego 2014 r. wyniesie ona 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie, przy czym obowiązek opłacania składki w tej wysokości dotyczy zarówno doradców podatkowych wykonujących zawód, jak i tych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa.

Doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” (złożył w tej sprawie wniosek z chwilą ukończenia 70 lat i zawiadomił o zawieszeniu wykonywania zawodu) jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał status „seniora”. Szczegóły

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r. co oznacza, że składkę na nowych zasadach należy opłacić już 20 marca br. (za luty 2014 r.).

Ponadto, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej KIDP, Krajowa Rada Doradców Podatkowych może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podejmować decyzję o zwolnieniu w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz o umorzeniu naliczonych składek członkowskich.


 
Składka członkowska od 1 lutego 2014 r. wynosi 80 zł miesięcznie.
Zwolnienie z opłacania składek członkowskich dotyczy doradców podatkowych „seniorów” (na ich wniosek).
KRDP może zdecydować o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz umorzeniu naliczonych składek.
Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 

UWAGA! Przypominamy, że składki mogą być regulowane poprzez polecenie zapłaty oraz za pośrednictwem serwisu internetowego KIDP (moduł płatności on–line). Aby skorzystać z opcji polecenia zapłaty, należy wypełnić wniosek zawierający zgodę na obciążanie swojego rachunku bankowego i przekazać go do Biura KIDP. Formularz polecenia zapłaty należy wypełnić w mDoradcy, w zakładce „Wnioski”, a następnie wydrukowany, przesłać do Biura KIDP w Warszawie. Osobom korzystającym z polecenia zapłaty przypominamy o zmianie kwoty składki na 80 zł! Aktualna pozostaje również możliwość regulowania należności, przy wykorzystaniu tradycyjnych przelewów bankowych oraz karty płatniczej za pośrednictwem modułu „Płatności on–line”, znajdującego się w serwisie internetowym KIDP.

 
Uchwała nr 35/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości składek członkowskich

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.