Szkolenia

 

  • Koszty uczestnictwa i zasady rejestracji

Uchwałą numer 1/07/2022 Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 19 lipca 2022 r. Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP podjął decyzję o zmianie warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ŁO KIDP od dnia 1 września 2022 r. 

  1. Wprowadza się następującą odpłatność za udział w szkoleniach stacjonarnych: 

- 100 zł brutto - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich 
- 192 zł brutto - pracownik doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich 
- 320 zł brutto - doradcy podatkowi zalegający z opłacaniem składek członkowskich
- 384 zł brutto - pracownicy doradcy zalegającego z opłacaniem składek członkowskich oraz osoby nie będące doradcami podatkowymi ani ich pracownikami

2. Wprowadza się następującą odpłatność za udział w szkoleniach online:

- 70 zł brutto - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich 
- 135 zł brutto - pracownik doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich 
- 225 zł brutto - doradcy podatkowi zalegający z opłacaniem składek członkowskich
- 270 zł brutto - pracownicy doradcy zalegającego z opłacaniem składek członkowskich oraz osoby nie będące doradcami podatkowymi ani ich pracownikami

3. Wprowadza się następującą odpłatność za udział w krótkich trzygodzinnych i poniżej trzech godzin szkoleniach online:

- 45 zł brutto - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich 
- 88 zł brutto - pracownik doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich 
- 146 zł brutto - doradcy podatkowi zalegający z opłacaniem składek członkowskich
-176 zł brutto - pracownicy doradcy zalegającego z opłacaniem składek członkowskich oraz osoby nie będące doradcami podatkowymi ani ich pracownikami

4. Za doradcę zalegającego ze składkami uważa się doradcę posiadającego zaległość w opłacaniu składek członkowskich większą trzem składkom.
Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.
Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca. 

Zasady rejestracji i uczestnictwa
· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.
· Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca.
· Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji podany jest w zaproszeniu.
· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany dokonać rezygnacji w panelu mDoradca lub jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, zgodnie z podanymi terminami, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.
· Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Wpłat należy dokonywać na konto:
BRE BANK 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Grzybowska 85 lok 7U
00-844 Warszawa.

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
imię i nazwisko doradcy,
numer wpisu na listę doradców,
datę szkolenia

**************************

KOSZTY UCZESTNICTWA W KRÓTKICH SZKOLENIACH ONLINE I ZASADY REJESTRACJI - OD 1 MAJA 2021 r.

Uchwałą nr 2/04/2021 Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 22 kwietnia 2021 r. Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP podjął decyzję organizacji szkoleń online dla doradców podatkowych.

Koszt uczestnictwa w dwugodzinnych szkoleniach szkoleniach online:

- 82 zł/os. brutto - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich 
- 146 zł/os. brutto - doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich 
- 45 zł/os. brutto - cena po rabacie dla doradców podatkowych, niezalegających z opłacaniem składek członkowskich, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego 
- 176 zł/os. brutto - pracownicy doradcy podatkowego, osoby trzecie nie będące pracownikami doradcy podatkowego 
- 88 zł/os. brutto - cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich 

**************************

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ONLINE I ZASADY REJESTRACJI - OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Uchwałą nr 3 /08/2020 Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 20 sierpnia 2020 r. Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP podjął decyzję organizacji szkoleń online dla doradców podatkowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach online: 

-  70 zł/os. brutto - cena po rabacie dla doradców podatkowych, niezalegających z opłacaniem składek członkowskich, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego
- 126 zł/os. brutto - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich na rzecz KIDP
- 225 zł/os. brutto - doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
- 135 zł/os. brutto - cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich
- 270 zł/os. brutto - pracownicy doradcy podatkowego, osoby trzecie nie będące pracownikami doradcy podatkowego

Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.
Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca. 

Zasady rejestracji:

· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.

· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.

· Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału podany w zaproszeniu (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia)

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły  się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji na szkolenie wraz z hasłem dostępowym. Link będzie wysłany w dniu poprzedzającym szkolenie po zamknięciu listy uczestników.

· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.

· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.

 

· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w webinarium, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Wpłat należy dokonywać na konto:
BRE BANK 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Giełdowa 4c lok 34
01- 211 Warszawa.

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:

imię i nazwisko doradcy,
numer wpisu na listę doradców,
datę szkolenia 

****************

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I ZASADY REJESTRACJI-od 1.01.2020 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 1/12/2019 Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 5 grudnia 2019 r. od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy koszty uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych organizowanych w Łódzkim Oddziale KIDP.

Koszt uczestnictwa:
- 180 zł (brutto) - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich
- 320 zł (brutto) - doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
- 100 zł (brutto) - cena po rabacie dla doradców podatkowych, niezalegających z opłacaniem składek członkowskich, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego
- 384 zł (brutto) - pracownicy doradcy podatkowego, osoby trzecie nie będące pracownikami doradcy podatkowego
- 192 zł (brutto) - cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich

* za doradcę posiadającego ważną legitymację doradcy podatkowego uważa się również doradcę, który zakończył procedurę składania wniosku o jej wydanie przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
** za doradcę zalegającego ze składkami uważa się doradcę posiadającego zaległość w opłacaniu składek członkowskich większą trzem składkom członkowskim.
Sprawdzenia aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Zasady rejestracji i uczestnictwa
· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.
· Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca.
· Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji podany jest w zaproszeniu.
· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany dokonać rezygnacji w panelu mDoradca lub jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, zgodnie z podanymi terminami, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.
· Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Wpłat należy dokonywać na konto:
BRE BANK 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310
02-362 Warszawa.

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
imię i nazwisko doradcy,
numer wpisu na listę doradców,
datę szkolenia 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ULG W WYSOKOŚCI OPŁAT ZA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ ŁÓDZKI ODDZIAŁ KIDP

Ulgi dotyczą wyłącznie doradców podatkowych, którzy zgodnie z Rozdziałem XI  Statutu - „Regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych” § 43 ust.1 , wskazali jako pierwsze na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, miejsce prowadzenia działalności położone na terenie Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Ulgi dotyczą wyłącznie szkoleń dla doradców podatkowych organizowanych na terenie Łodzi przez Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP.
O przyznanie ulg mogą ubiegać się wyłącznie doradcy podatkowi spełniający niżej wymienione warunki:regularnie opłacają składkę członkowską zgodnie art. 36 pkt 3 Ustawy o doradztwie podatkowym, posiadają aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, zgodnie z art. 44 ust.1 Ustawy o doradztwie podatkowym, posiadają ważną legitymację doradcy podatkowego zgodną z § 4 ust.1 Statutu KIDP, w miejscu prowadzenia działalności umieścili tablicę doradcy podatkowego określoną w Systemie Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych przyjętym Uchwalą nr1561/2008 KRDP z dnia 11 czerwca 2008 r.

Za doradcę podatkowego zalegającego ze składkami i opłacającego je nieregularnie uważa się osobę posiadającą zaległość w opłacaniu składki członkowskiej równą lub większą trzem składkom.

Za doradcę podatkowego posiadającego ważną legitymację doradcy podatkowego uważa się również osobę, która zakończyła procedurę składania wniosku o jej wydanie przynajmniej na 7 dni przed terminem szkolenia.

Za doradcę podatkowego posiadającego tablicę doradcy podatkowego uważa się osobę, która w miejscu prowadzenia działalności umieściła i zamocowała w sposób trwały tablicę określoną na stronie 18 w Systemie Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych dostępnym na  www.krdp.pl/strona.php/631_ksiega_wizualizacji.html 
Regularne opłacanie składki członkowskiej, posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej i jednoczesne posiadanie ważnej legitymacji doradcy podatkowego uprawnia do 50% ulgi w opłacie za szkolenia dla doradcy podatkowego określone w informacji zamieszczonej na http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php .
Regularne opłacanie składki członkowskiej, posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej i jednoczesne posiadanie ważnej legitymacji doradcy podatkowego oraz tablicy doradcy podatkowego uprawnia do ulgowej opłaty, w wysokości netto 1 zł plus wartość obowiązującego podatku VAT, za szkolenia określone w informacji zamieszczonej na http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php 


Ulga dotycząca 50% zniżki w opłacie za szkolenia dla doradcy podatkowego określone w informacji zamieszczonej na http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php przysługuje, przy spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w pkt 7, od daty spełnienia warunku dotyczącego posiadania legitymacji doradcy podatkowego i nie wymaga składania „Wniosku o przyznanie ulgi”. Aktualność ulgi jest uzależniona od braku zaległości w opłacaniu składki członkowskiej i aktualności polisy ubezpieczeniowej.


W celu ubiegania się o przyznanie ulgi dotyczącej opłaty netto 1 zł za wybrane szkolenie określone w informacji zamieszczonej na http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php doradca podatkowy obowiązany jest dostarczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres biura ŁO KIDP lodzki@kidp.pl „Wniosek o przyznanie ulgi”  ze szczegółowym opisem miejsca zamocowania tablicy, wymiarami tablicy oraz załącznikami w postaci kolorowej fotografii (plik JPG) tablicy i miejsca jej zamocowania. We Wniosku należy podać: numer polisy ubezpieczeniowej i okres ubezpieczenia, adres prowadzenia działalności, numery telefonów, adres poczty elektronicznej e-mail oraz, jeżeli jest w posiadaniu doradcy podatkowego, adres własnej strony internetowej (URL).
Zarząd ŁO KIDP zastrzega możliwość wizji lokalnej w celu weryfikacji zgodności przedstawionych informacji z Systemem Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych i stanem faktycznym.


Decyzje o przyznaniu ulgi podejmowane są przez Zarząd ŁO KIDP do 20 dnia miesiąca po miesiącu złożenia Wniosku a informacja o jej przyznaniu przekazywana jest zwrotnie doradcy podatkowemu na adres poczty elektronicznej, z którego został przesłany.
Zmiana stanu faktycznego warunków uprawniających do ulgi po jej przyznaniu jest równoznaczna z anulowaniem ulgi.
Spełniające wyżej wymienione kryteria „Wnioski o przyznanie ulgi” złożone do 31 grudnia 2011 roku uprawniają doradcę podatkowego do uzyskania ulgi w opłacie za 12 (dwanaście) wybranych szkoleń określonych w informacji zamieszczonej na http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php 
Ulga w postaci opłaty obniżonej do netto 1 zł za jedno szkolenie, z puli szkoleń przyznanych dla doradcy podatkowego, może być wykorzystana do 31 grudnia 2013 r.

Dla „Wniosków o przyznanie ulgi” złożonych po 1 stycznia 2012 roku, Zarząd ŁO KIDP zastrzega możliwość zmiany zasad dotyczących kryteriów przyznawania ulg, w szczególności: wartości ulgi, wartości obniżonej opłaty, ilości szkoleń w obniżonej opłacie oraz okresu, w którym będzie można wykorzystać przyznaną ulgę.
Wnioski doradców podatkowych spełniających kryteria określone w pkt. 3 złożone na zasadach określonych w pkt. 10 przesłane do dnia opublikowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane w ciągu 21 dni od jego publikacji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.