Dla przedsiębiorcy

Łódzki Oddział KIDP

Z DORADCĄ PODATKOWYM zapłacisz tyle, ile stanowi prawo – i ani złotówki więcej!

Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego?

OSZCZĘDNOŚCI
Współpraca z doradcą podatkowym, również w zakresie księgowości, obniży koszty prowadzenia Twojej działalności.
Zewnętrzny podmiot specjalizujący się w obsłudze podatkowej księgowej to niższe koszty, brak problemów wynikających z okresowej nieobecności pracownika i kompleksowe wsparcie nawet w najbardziej skomplikowanych problemach. Zgodnie z zasadą "lepiej zapobiegać niż leczyć", wiele kryzysów w funkcjonowaniu firm da się uniknąć dzięki planowaniu podatkowemu. Terminowe i zgodne z aktualnym prawem rozliczenia skutecznie minimalizują  ryzyko dotkliwych sankcji finansowych. Zadaniem doradcy podatkowego jest prowadzenie spraw Klienta w taki sposób, aby nie dopuścić do sporu z fiskusem. Jeśli jednak podatnik będzie potrzebował wsparcia w postępowaniu przed organem podatkowym lub sądem, to rolą doradcy jest fachowa i skuteczna obrona interesów Klienta.

ROZUMIEMY BIZNES
Łączymy wiedzę prawną i ekonomiczną wspierając rozwój Twojej firmy.
Doradca podatkowy posiada wiedzę prawniczą (specjalizując się w prawie podatkowym), a jednocześnie doskonale orientuje się w zagadnieniach finansowych. Potrafi spojrzeć na sprawy swoich Klientów całościowo, nie skupiając się na jedynie na rozwiązaniu jednego, sygnalizowanego problemu. Doradca podatkowy wspiera harmonijny rozwój biznesu swoich Klientów rekomendując im najkorzystniejsze rozwiązania i pozwala uniknąć problemów w relacjach z fiskusem.

BEZPIECZEŃSTWO
Tajemnica zawodowa, z której może nas zwolnić tylko sąd, to gwarancja poufności i bezpieczeństwa. Posiadamy ubezpieczenie OC na wypadek szkody.
Doradca podatkowy oraz jego współpracownicy mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powzięli w związku z wykonywaniem zawodu. Oznacza to, że wszystkie uzyskane od Klienta informacje, dane czy dokumenty  (faktury, wyciągi bankowe, deklaracje podatkowe itp.) są bezwzględnie chronione przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem przez niepowołane osoby. W tym celu doradca podatkowy stosuje specjalne procedury chroniące dane swoich Klientów. Co istotne, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po rozwiązaniu umowy z Klientem, a nawet po zaprzestaniu wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego. Doradca podatkowy może być zwolniony z tajemnicy jedynie w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie przez sąd - podobnie jak adwokat czy radca prawny.
Gwarancją bezpieczeństwa Klienta jest również obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu usług. W razie popełnienia błędu Klient może liczyć na otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela doradcy podatkowego.

WIEDZA I ETYKA
Wysokie kwalifikacje i etyka zawodowa to nasze obowiązki weryfikowane przez samorząd zawodowy.
Zmienne, skomplikowane i sprzecznie interpretowane prawo podatkowe sprawia, że doradcy podatkowi muszą być na bieżąco z aktualnymi przepisami i orzecznictwem. Dlatego ustawowym obowiązkiem każdego doradcy jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uzyskiwanie punktów za różnego rodzaju formy doskonalenia wiedzy. Trudny egzamin warunkujący uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego w połączeniu z obowiązkiem stałego aktualizowania wiedzy minimalizuje ryzyko popełnienia przez nich błędu.Doradztwo podatkowe to jeden z zawodów zaufania publicznego. Przed jego przedstawicielami stawiane są znacznie wyższe wymagania niż w przypadku innych osób prowadzących obsługę księgową i podatkową. Normy postępowania zawarte są w Zasadach Etyki Doradców Podatkowych i dotyczą m.in. tajemnicy zawodowej, podnoszenia kwalifikacji, relacji z klientami oraz prowadzenia reklamy. Za naruszenie kodeksu etyki doradca może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej i ukarany nawet pozbawieniem uprawnień.

WYGODA
Kontakty z organem podatkowym i ZUS-em bierzemy na siebie. Reprezentujemy firmy podczas kontroli, jak również przed sądem administracyjnym w sprawach podatkowych.
Tym, co najbardziej cenią sobie Klienci doradców podatkowych, to spokój i poczucie bezpieczeństwa pozwalające w pełni skupić się na prowadzonej działalności. Spokojny sen przedsiębiorcy objętego ochroną kancelarii podatkowej gwarantuje przejęcie wszelkich obowiązków związanych z rozliczaniem podatków i prowadzeniem dokumentacji księgowej. Pełnomocnictwo udzielone doradcy podatkowemu pozwala na przechowywanie dokumentacji księgowej w siedzibie kancelarii i umożliwia zastąpienie przedsiębiorcy we wszelkich kontaktach z urzędem skarbowym czy ZUS-em.

WIĘCEJ NIŻ KSIĘGOWANIE
Poza stałą obsługą księgową i kadrowo-płacową, zapewniamy kompleksową obsługę podatkową.
Korzystając z usług doradcy podatkowego Klient może oczekiwać znacznie więcej, niż tylko prowadzenie ksiąg, sporządzanie deklaracji czy prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Doradca  dodatkowo zajmuje się  planowaniem podatkowym w zakresie wszelkich przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez Klienta, opiniowaniem od strony podatkowej  podpisywanych dokumentów (w tym umów) i ma prawo reprezentować Klienta w sporach z urzędami skarbowymi, ale także przez sądami administracyjnymi wszystkich instancji.

Dowiedz się więcej na temat doradcy podatkowego

Co należy wiedzieć, decydując się na współpracę z doradcą podatkowym?
Poznaj zakres usług doradcy podatkowego!
Ile kosztują usługi doradcy podatkowego?

Szukasz doradcy podatkowego w województwie łódzkim?
Chcesz sprawdzić uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki! Kliknij tutaj

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.