Szkolenia

Zarządzanie podatkami w związku małżeńskim oraz postępowaniu spadkowym – wybrane zagadnienia, 9 kwietnia 2024 r.

Data publikacji: 2024-03-08

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Doradcy Podatkowi

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie online, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:30.

Temat: „Zarządzanie podatkami w związku małżeńskim oraz postępowaniu spadkowym – wybrane zagadnienia”.

Wykładowca: dr Krzysztof Biernacki - doradca podatkowy oraz adiunkt Katedry Finansów, Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.  Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pisemnych pytań na czacie w trakcie trwania webinarium.

Program szkolenia:
• Małżeńskie ustroje majątkowe w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym:
• Małżeńska wspólność ustawowa – jej powstanie i modyfikacje;
• Przesunięcia składników majątkowych pomiędzy wspólnością ustawową małżeńską a majątkiem osobistym współmałżonków; 
• Zniesienie wspólności ustawowej i jej konsekwencje;
• Zakres odpowiedzialności współmałżonków;
• Podatek przychodowy przy wspólności małżeńskiej majątkowej na przykładzie najmu oraz zmian wynikających z SLIM VAT III – ryzyko związane z rozliczeniami podatkiem zryczałtowanym przy braku prowadzenia działalności gospodarczej
• Podatek VAT a czynności pomiędzy współmałżonkami
• Spadek w prawie cywilnym – zobowiązanie podatkowe jako element masy spadkowej;
• Nabycie i dział spadku – zasady opodatkowania;
• Ustanowienie testamentu i jego wpływ na przyszłe zobowiązania podatkowe;
• Wykonanie testamentu a obciążenia podatkowe;
• Podatki dochodowe a zbycie majątku nabytego w spadku.

Harmonogram szkolenia:
9.30 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwy
około godz. 15.00 planowane zakończenie spotkania

Koszt uczestnictwa:
- 70 zł (brutto) - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich
- 225 zł (brutto) - doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
- 135 zł (brutto) - pracownicy doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich
- 270 zł (brutto) - pracownicy doradcy podatkowego zalegającego z opłacaniem składek członkowskich oraz osoby trzecie nie będące pracownikami doradcy podatkowego

Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.
Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Zasady rejestracji:
· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca
· Termin zgłaszania uczestnictwa i dokonywania wpłat upływa dnia 8.04.2024 r. 
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji na szkolenie wraz z hasłem dostępowym. Link będzie wysłany najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie po zamknięciu listy uczestników.
· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w webinarium, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Dane do przelewu:
mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Grzybowska 85 lok U7
00-844 Warszawa

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie online ŁO KIDP - dnia 9.04.2024 r.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.